Financiële commissie - WDZite
Menu
Widgets

Financiële commissie

Plaats in de vereniging

De voetbalvereniging WDZ stelt zich ten doel om de voetbalsport in zo´n breed mogelijke zin te bedrijven. Hierbij zijn prestatieve en recreatieve aspecten even belangrijk. Om aan deze doelstelling van de vereniging te voldoen is verantwoord financieel beheer noodzakelijk.


Doel van de commissie

De financiële commissie zorgt voor een gezonde financiële basis zowel voor de korte als de lange termijn.

 

Taken van de commissie

  • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
  • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
  • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
  • Maandelijks middels liquiditeitsbegroting het bestuur informeren over de voortgang.
  • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
  • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.

Contact

Contact opnemen met de commissie gaat middels een mail naar penningmeester@vvwdz.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!