hoofdsponsor
subsponsoren

Procedure

R.K.v.v.WDZ streeft naar een zo veilig en prettig mogelijke omgeving voor haar leden. In dat kader verlangt het hoofdbestuur van WDZ dat ieder kaderlid, dat direct samenwerkt met kinderen jonger dan 18 jaar, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen.

De sportvereniging is altijd degene die als eerste actie onderneemt bij een VOG-aanvraag. Vervolgens maakt de persoon, voor wie de VOG wordt aangevraagd, de VOG-aanvraag definitief.
Lees hieronder hoe dit werkt.

1. U heeft zich zojuist aangemeld als lid van WDZ en wilt daarbij fungeren als kaderlid.
2. WDZ vraagt een elektronische VOG aan voor de persoon die een functie uit wilt oefenen.
3. U ontvangt een e-mail met een link naar een aanvraagformulier. Klik op deze link. Let op: de mogelijkheid om via deze link uw VOG-aanvraag in te dienen vervalt na 30 dagen
4. Vul de aanvraag voor de VOG in via de link die per e-mail heeft ontvangen. U dient uw gegevens in te vullen (hiervoor heeft u uw DigiD nodig)
5. De COVOG zal uw aanvraag beoordelen en stuurt, indien akkoord, de VOG per post naar u op
6. Overhandig uw originele VOG aan de contactpersoon binnen WDZ

Voor verdere informatie omtrent de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verwijzen we graag naar de site van NOC*NSF ; http://www.nocnsf.nl/vog/