hoofdsponsor
subsponsoren

Normen en Waarden


WDZ neemt als vereniging een belangrijke maatschappelijke positie in met als opdracht een bijdrage te leveren aan de sportieve, maar ook aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leden.
De vereniging wil verantwoordelijkheid nemen voor deze opdracht. Binnen de invloedsfeer van onze vereniging staan wij voor een preventief en correctief beleid.
Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen, maar mochten ze voorkomen om consequent handelend op te treden. Het moet duidelijk zijn, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld binnen WDZ niet kan en niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden, supporters en gasten zich dienen te houden en waarop de vereniging ze kan aanspreken.

Correctief beleid voert de vereniging indien leden, supporters en gasten zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en zal in voorkomende gevallen sancties opleggen.
De vereniging zal dit beleid blijven kenbaar maken aan leden en bezoekers.

Bestuursleden, commissieleden, trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie.
Zij dragen zorg voor een open communicatie, voeren hun taken naar vermogen zo goed en correct mogelijk uit, geven voldoende en betrouwbare informatie en toelichting op hun beslissingen en zijn bereid om eerlijk over problemen te praten en te zoeken naar reële oplossingen. Zij nemen klachten serieus. Zij nemen passende maatregelen bij geconstateerd ongewenst gedrag, maar tonen ook waardering bij goed gedrag.