hoofdsponsor
subsponsoren

Veilig sportklimaat

WDZ staat voor een sociaal veilige sportomgeving

Sporten en grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar helaas is dat niet waar. Ook binnen de sportwereld vinden helaas incidenten plaats waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

De voetbalvereniging WDZ wil graag de leden van alle leeftijden laten sporten en de onderlinge sociale contacten van de leden bevorderen in een voor Iedereen in de vereniging veilig en prettig klimaat.
Daarom is het gewenst dat de vereniging een beleid voert, dat gericht is op het zo veel mogelijk voorkomen van incidenten met ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling. Het beleid moet daarnaast gericht zijn op het aan iedereen duidelijk kenbaar maken hoe het best gehandeld kan worden als er sprake is van incidenten. Om uitvoering aan het beleid te geven heeft het bestuur een aantal gedragsregels opgesteld voor teambegeleiders. Door zijn of haar handtekening te zetten onder de gedragscode geeft de leider aan deze regels in acht te nemen.

Het bestuur zal verder van iedere leider een verklaring omtrent gedrag verlangen.

Tenslotte zal het bestuur een vertrouwenspersoon aanstellen waartoe leden zich in alle vrijheid kunnen wenden als er sprake is van ongewenste bejegening.