hoofdsponsor
subsponsoren

Contributie

Voor het seizoen 2020/2021 heeft de algemene ledenvergadering het voorstel van het bestuur om de contributie-bedragen als volgt vast te stellen goedgekeurd:
Categorie Contributie per seizoen
Jeugd t/m 5 jaar € 82,00
Jeugd 6 t/m 9 jaar € 98,40
Jeugd 10 t/m 13 jaar € 114,80
Jeugd 14 t/m 17 jaar € 139,40
Senioren € 164,00
Vrouwen € 164,00
Veteranen € 164,00
Niet spelende leden € 52,52
 

Het 3de lid binnen één huishouden en woonachtig op hetzelfde adres (woonverband) is contributievrij. Dit geldt ook voor het 4de en volgende lid binnen dat huishouden.
 
Voor nieuwe leden wordt een machtiging tot incasso van de contributie verplicht gesteld. De contributie wordt per seizoen (1 juli dit jaar t/m 30 juni volgend jaar) geïnd in 4 termijnen. Indien men besluit om het lidmaatschap op te zeggen moet bij opzegging tussen 1 juli en 31 december nog een halfjaar contributie betaald worden en bij opzegging na 31 december wordt het volledige jaar in rekening gebracht.
 
Bij geen mogelijkheid tot incasso wordt een nota aangemaakt waarbij het lid de volledige contributie in 1x dient te betalen. Leden die per het einde van het seizoen hun contributie nog niet betaald hebben krijgen een betalingsherinnering toegestuurd. Mocht bij aanvang van het nieuwe seizoen de contributie van het voorgaande seizoen nog niet betaald zijn krijgt men automatisch een speelverbod opgelegd totdat de contributie voldaan is. Blijft men wederom in gebreke wordt het lid geroyeerd.

Kan de contributie van uw kind niet betaald worden door te weinig financiële middelen? U kunt hulp krijgen van het het Jeugdfonds Sport & Cultuur! Wij werken samen met het Jeugdfonds: KLIK HIER
 
Alle leden hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van ons eerste elftal. Niet-leden betalen € 3,00 entree, 65-plussers betalen € 1,50.

Men kan lid worden door zich aan te melden bij de ledenadministrateur, de heer Oscar van der Steen (tel. 045-5441212; e-mail: ledenadministratie@vvwdz.nl). Afmelden dient men schriftelijk te doen bij de heer Oscar van der Steen.
Klik hier voor alle informatie over het aanvragen van een lidmaatschap.