hoofdsponsor
subsponsoren

Aanmelden

Lid worden van WDZ? Heel graag!

WDZ begroet U graag als nieuw lid van onze vereniging. Om de aanmelding in goede banen te leiden hebben wij een stappenplan samengesteld welke hieronder is weergegeven. Mocht U toch nog vragen hebben, neem dan contact op met onze ledenadministratie in de persoon van Oscar van der Steen, 045-5441212 en/of ledenadministratie@vvwdz.nl


Procedure aanmelden nieuw lid

In enkele stappen wordt hierin aangegeven hoe de aanmeldprocedure voor een nieuw WDZ lid opgepakt dient te worden ;
  1. De speler / speelster of ouder / verzorger kan op de website het inschrijfformulier downloaden of opvragen bij de ledenadministratie van R.K.v.v.WDZ. De ledenadministratie is bereikbaar op ledenadministratie@vvwdz.nl en/of 045- 5441212
  2. De speler / speelster vult het formulier volledig in en levert deze met een kopie van paspoort / ID / Rijbewijs (mits het nieuwe lid 16 jaar of ouder is), in bij de leider, trainer of ledenadministrateur Aanmeldingsformulier . Het laten zien van het paspoort of ID kaart bij het inleveren van het formulier is ook voldoende.
  3. Wanneer de speler afgelopen drie jaar is uitgekomen voor een andere vereniging, zal via het inschrijfformulier de procedure gestart worden voor het overschrijven van de oude vereniging naar R.K.v.v.WDZ. Voor het overschrijven tijdens een voetbalseizoen gelden KNVB regels, maar heeft WDZ ook een beleid opgesteld. Neem in dat geval contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@vvwdz.nl of telefonisch op 045-5441212.
  4. De ledenadministratie zal, met behulp van genoemde documenten, de speler/speelster invoeren in de database van de KNVB.
  5. De database bevestigt de inschrijving middels het vrijgeven van het KNVB relatienummer behorende bij deze speler.
  6. Dit relatienummer zal door de ledenadministratie aan de leider en/of trainer doorgegeven worden.
  7. Vanaf dat moment is de speler gerechtigd om wedstrijden te spelen!
  8. Dit wordt door de leider en/of trainer aan de speler / speelster doorgegeven.
Let op: het spelen van wedstrijden op een tijdstip eerder als genoemd bij punt g is volledig op risico van de speler / speelster of de ouder / voogd en is ten zeerste af te raden.
Het aanleveren van de juiste documenten is de verantwoording van de speler / speelster.

Bovengenoemde punten zijn in een processchema weergegeven in bijgevoegde bijlage;

Klik hier voor het schema aanmelden nieuw lid