hoofdsponsor
subsponsoren

Wel en Wee commissie

Blije en verdrietige zaken spelen zich af in een grote vereniging. Aan beide wil de club middels de wel en wee commissie aandacht besteden. Bijzondere verjaardagen, een jubileum, een andere feestelijke gelegenheid, maar ook bij het
verlies van een dierbaar iemand, ziekte of blessure, het ontvangen van een brief, een kaart, een attentie wordt bijzonder op prijs gesteld.
De commissie is natuurlijk wel aangewezen op informatie. Weet jij iets van een blije of verdrietige gebeurtenis, geef het s.v.p. door aan de commissieleden.
Karel Wetzels
Karel Wetzels

e. karelwetzels@hotmail.com
t. 045 - 544 31 57
Herman Hamers

e. hjhamers@hetnet.nl
t. 045-541 28 76