hoofdsponsor
subsponsoren

Accommodatiecommissie

Plaats in de vereniging
De voetbalvereniging WDZ stelt zich ten doel om de voetbalsport in zo´n breed mogelijke zin te bedrijven. Hierbij zijn prestatieve en recreatieve aspecten even belangrijk. Om aan deze doelstelling van de vereniging te voldoen is een goede accommodatie een strikte vereiste.
De accommodatie commissie neemt een wezenlijke plaats in binnen onze vereniging. Het Sportpark Neerhagerbos stelt niet alleen de leden in staat om hun sport op een goede manier te bedrijven, maar is ook met al zijn functionaliteiten het visitekaartje van WDZ.
De accommodatie commissie is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door é én afgevaardigde.
Doel van de commissie
De accommodatie commissie zorgt ervoor dat het Sportpark Neerhagerbos er elke week weer keurig verzorgd bij ligt, zodat alle fysieke randvoorwaarden die bij het uitoefen van de voetbalsport horen, optimaal aanwezig zijn.
Functie & taakomschrijving
De accommodatie commissie zorgt voor het beheer en onderhoud op en rondom het Sportpark Neerhagerbos. Ze onderhoudt in dat kader de contacten met de Gemeente Simpelveld. Ze levert de consul om, voorafgaand aan wedstrijden en trainingen, de velden te controleren. Ze levert de terreinknecht en ze levert de gastheer voor opvang en begeleiding
Taken:
 • Algemeen onderhoud
  • Onderhoud rondom speelvelden
  • Onderhoud reclameborden
  • Klaarmaken speelvelden op wedstrijddagen
  • Schoonmaak in en rondom gebouwen
  • Herstel defecten en beschadigingen
  • Opruimwerkzaamheden
  • Beregening sportvelden
 • Contact met gemeente
 • De commissie heeft contact met de gemeente over het totale onderhoud van de velden en de omliggende bosschages en het parkeer terrein.
 • Consul
 • Hij keurt de velden op wedstrijddagen en het trainingsveld op trainingsdagen. Bij afkeuren van het veld stelt hij de leider van het eigen team en de leider van de tegenstander op de hoogte, tevens de scheidsrechter. Bij afkeuren van het trainingsveld stelt hij de betreffende teamleiders of trainers op de hoogte.
 • Terreinknecht
 • Aanspreekpunt voor onderhoud van velden en trainingsveld
 • Belijning van speelvelden
 • Gastheer
  • Opvang tegenstanders
  • Opvang scheidsrechters
  • Opvang gasten
  • Thee in de pauze
 • Algemeen
  • Het opstellen van een onderhoudsplan
  • Het opstellen van een (meer-)jarenplanning voorzien van een begroting
  • Het maken van een jaarverslag
  • Het werven van vrijwilligers
  • Het bijhouden van een vrijwilligersadministratie
  • Het instrueren van vrijwilligers
Samenstelling commissie
De commissie bestaat uit een lid van het hoofdbestuur, de aanspreekpersoon voor onderhoud van accommodatie, de aanspreekpersoon voor materialen, de terreinknecht en de gastheer.
Vergaderingen
De commissie vergadert als het nodig is.
Contact
Contact opnemen met de commissie gaat middels mail op het e-mail adres:
accommodatie@vvwdz.nl
Leden van de accommodatie commissie:Huub Schepers
Huub Schepers

e. huubschepers@kpnmail.nl
t. 045 - 568 02 06
Karel Wetzels
Karel Wetzels

e. karelwetzels@hotmail.com
t. 045 - 544 31 57
Jo Brauers
Jo Brauers

e. j.brauers@ziggo.nl
t. 045 - 544 09 87
Wim Lauvenberg
Wim Lauvenberg

e. w.lauvenberg@planet.nl
t. 06 - 34 59 01 08