hoofdsponsor
subsponsoren

Nieuwjaarstoespraak 2013

Nieuwjaarstoespraak 2013

Beste mensen,

Het jaar 2012 ligt al weer achter ons. Een jaar waarin, zeker in de laatste maanden, het woord respect vaak is gebruikt.
Een jaar voor WDZ met veel hoogtepunten zowel op het veld als rondom de velden. We mogen terugkijken op mooie sportieve resultaten en geslaagde nevenevenementen. Het eerste en het tweede elftal bereikten de nacompetitie, de dames werden najaarskampioen, het vijfde werd kampioen en het derde promoveerde. Ook de D1 combinatie haalde het kampioenschap binnen.
De nevenactiviteiten zijn eigenlijk te veel om op te noemen, maar ik wil, met het risico er enige te vergeten, wel de plaatjesactie van Plus noemen, het drukbezochte Wiel Beckers kwajongconcours, de winterwandeling van de veteranen, een bezoek aan VVV Venlo, de carnavalstijd, de sponsoravond, de familieavond, het jeugdkamp, het miniveld en veteranentoernooi met veteranenfeest, de seizoensafsluiting, de jubilarissendag, de opening van het seizoen, de sjpassaovend, de veteranenavond en het Jan Weijers zaalvoetbaltoernooi. Wat de seizoensafsluiting betreft, deze gaat ook dit jaar plaatsvinden en wel op 25 mei.
Een topjaar dus, een vintage jaar zoals het zo mooi in de wijnbouw wordt genoemd.

Maar helaas werd alles aan het eind van het jaar overschaduwd door een bijzonder nare gebeurtenis, de dood van een grensrechter door bruut geweld. Geschokt reageerde de voetbalwereld, veel werd er gepraat over deze trieste gebeurtenis, ook in onze vereniging. Opeens werd de roep naar respect heel luid. In het betaalde voetbal, maar ook in het amateurvoetbal werd met allerlei acties uitdrukkelijk om respect gevraagd. Plots leek veel verbeterd te zijn, maar helaas slechts enkele weken later was het weer raak, weinig leek veranderd te zijn.

Respect, wat is dat eigenlijk? Volgens van Dale: het door gedrag laten blijken van eerbied of waardering voor een persoon op grond van kwaliteit of prestatie van deze persoon.
Respect zegt iets over de ander, maar vooral iets over jezelf. Het vermogen om respect te tonen zal zeker al in onze genen als sjabloon zijn vastgelegd, maar in onze opvoeding wordt deze sjabloon verder uitgewerkt door de normen en waarden die ons in de jeugd worden meegegeven.
In de voetbalvereniging wordt verder gewerkt aan de opvatting over normen en waarden. Een verdere verdieping van respect voor de ander tijdens het sporten verlangt echter een stevige basis die gelegd is door opvoeding door ouders en school. Hiermee kan de vereniging aan de slag.

En dat is zeker geen kleine klus. En daar hebben we in onze vereniging er al heel wat van. Willen we immers niet een voetbalclub waar iedereen zoals in een familie zich thuisvoelt? Willen we geen aansprekende sportieve resultaten, maar toch ook ruim plaats voor gezelligheid? Is er geen behoefte aan een goed kader, een aansprekende accommodatie en natuurlijk de voor dit alles ruim voorhanden zijnde financiële armslag? Dat is nogal wat om voor te zorgen. En daarbij ook nog eens alle benodigde aandacht geven aan normen en waarden. Ga er maar eens aan staan.

Dit verlangt toch wel een sterke organisatie, in de organisatiekunde een High Performance Organisation oftewel toporganisatie genoemd. En wat is dat dan wel?
Volgens André de Waal, professor strategisch management aan de Maastricht School of Management rust een toporganisatie op vijf pijlers:

1. Management van hoge kwaliteit. Met als belangrijkst aspect: omgang met mensen.
2. Medewerkers van hoge kwaliteit. Belangrijkste aspecten: eigen verantwoordelijkheid en creativiteit
3. Gericht op de lange termijn. Belangrijkst aspect: continuïteit.
4. Open en actiegericht. Belangrijkste aspecten: interne communicatie en prestatiegericht.
5. Gericht op continue verbetering en vernieuwing. Belangrijkste aspecten: verbetering en versimpeling processen, afstemming.

Kunnen we dit model ook over onze vereniging leggen? WDZ als toporganisatie?
Het is niet dat ik er zelf deel van uit maak, maar ik mag toch wel stellen, dat we ons als vereniging gelukkig mogen prijzen met een zeer capabel bestuur met een zeer diverse inbreng van mensen met een grote ervaring op het gebied van managen en besturen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen en anderen op hun verantwoordelijkheid kunnen en willen aanspreken in een zeer aimabele omgang met mensen.
We hebben een zeer uitgebreid en kundig kader voor de begeleiding van onze voetballers. We hebben een grote en toegewijde schare aan vrijwilligers. Je kunt het zo gek niet noemen of deze mensen krijgen het met een schier eindeloze fantasie en inzet voor elkaar.
De voetbalvereniging kijkt in zijn ontwikkeling steeds verder vooruit dan het lopende seizoen. Natuurlijk is er veel aandacht voor het heden en de nabije toekomst, maar ook worden telkens plannen gemaakt en geïmplementeerd, die met de verder vooruit liggende toekomst te maken hebben.
Een stabiele factor in de technische begeleiding is hier wel bij noodzakelijk. Ik kan hierbij melden, dat trainer Joop Dacier zijn werk bij WDZ ook na dit seizoen zal voorzetten.
Het constant blijven werken aan onze accommodatie is absoluut noodzakelijk om onze ambities werkelijkheid te laten worden en te laten blijven.
WDZ is een grote vereniging met 450 leden. Dit betekent dat een goede interne communicatie een absolute must is. Hieraan draagt de vernieuwde WDZ site in belangrijke mate bij.
In het afgelopen jaar zijn de diverse commissies hard in de weer geweest met het beleidsplan van de betreffende commissie. Hierbij dient zeker vermeld de worden het voetbal ontwikkelplan van de commissie Voetbal Technische Zaken. Een schoolvoorbeeld van verbetering en versimpeling van processen en onderlinge afstemming.

Mijns inziens mogen we WDZ met recht een toporganisatie noemen, waar wij allen met respect naar mogen kijken. Met de nadruk op wij, want respect zit niet in onze vereniging, maar in ons hoofd. Wij laten door ons gedrag eerbied en waardering naar elkaar blijken. Samen blijven we aan de slag. Wij gaan respectvol met elkaar om en maken elkaar sterk, high five en duim omhoog.
En dan kunnen we elkaar volgend jaar op deze dag en op deze plaats weer met veel respect in de ogen kijken.

Ik wens jullie allemaal een zeer voorspoedig en gezond 2013,

Huub Schepers, voorzitter