hoofdsponsor
subsponsoren

Procedure melding ongewenst gedrag

Voor meldingen aan de vertrouwenspersonen hanteert WDZ het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving t.b.v. Grensoverschrijdend gedrag van NOC*NSF.


Contact met onze vertrouwenspersonen via vertrouwenspersoon@vvwdz.nl

Voor meer informatie zie de website van NOC*NSF:  https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon 
Meer informatie bij de KNVB: https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie