hoofdsponsor
subsponsoren

Trainingschema senioren & jeugd


Op 1 oktober is een trainingsschema vastgesteld voor alle WDZ teams. Dit schema is geldig zolang onze velden A en C bespeelbaar blijven.
Helaas worden nogal wat wedstrijden doordeweek ingehaald en dat betekent dat veld A dan als wedstrijdveld gebruikt wordt en niet beschikbaar is voor trainingen gedurende de wedstrijd.
Het bestuur doet een dringend beroep op alle trainers van senioren en jeugd om hier flexibel mee om te gaan en zo veel mogelijk rekening met elkaar te houden. Een goede onderlinge afstemming en communicatie is hierbij erg belangrijk en kan misverstanden voorkomen.