hoofdsponsor
subsponsoren

MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Tijdens de ledenvergadering op woensdag 9 juni heeft het bestuur de leden medegedeeld dat de Overeenkomst tot Samenwerking Jeugdafdelingen van RKvvWDZ en Sportclub ‘25 die op 8 juni 2015 voor een jaar is gesloten, niet zal worden verlengd. Dezelfde avond is dit besluit aan de voorzitter van Sportclub '25 medegedeeld.

Het bestuur heeft de steun van de vele WDZ leden, waaronder veel jeugdleiders, in dit moeilijke besluit als zeer positief ervaren. We beseffen terdege dat veel vragen bij leden en ouders van kinderen leven rond dit besluit. Waarom stoppen met een samenwerking als de kinderen toch zo leuk met elkaar kunnen voetballen? Daar zal toch zeker geen enkel mens op tegen zijn? Voor de kinderen maakt de kleur van het shirtje toch niets uit? Heel terechte vragen.


En dat de kinderen samen veel plezier beleven, hebben we allemaal in de afgelopen jaren kunnen zien en ervan mogen genieten. Maar om dit mogelijk te maken is ook voorwaarden scheppend beleid en uitvoering nodig. En dat kan alleen op vertrouwensbasis in een open en faire samenwerking bij een volwassen communicatie en niet in een samenwerking waar de ene partij uitsluitend reactief werkt, afspraken frustreert, in een slachtofferrol kruipt en met een beschuldigende vinger naar de proactieve partij wijst. Wordt dit vertrouwen geschonden, dan gaat dit onvrede en onrust in de vereniging veroorzaken, er dreigt een splijtzwam te komen, een splijtzwam die de vereniging op termijn kan beschadigen. Een beschadiging die ons allen raakt, ook de jeugdafdeling. Niemand kan redelijkerwijs van ons verlangen dat we lijdzaam toezien dat we beschadigd worden. Het zal zeker geen gemakkelijke tijd worden, maar we zijn er van overtuigd dat we allen bereid zijn om de schouders eronder te zetten om WDZ sterk te maken en te houden. We staan voor jeugdvoetbal in ons dorp met plezier in sportieve prestaties en sociale contacten. Daar is ons alles aan gelegen. Het individuele kind mag onder geen beding de dupe worden. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om zijn of haar favoriete sport te beoefenen in de naast mogelijke omgeving.

In goed overleg met de KNVB biedt WDZ aan alle kinderen van Bocholtz deze mogelijkheid aan. Ook Sportclub'25 jeugdleden kunnen in teams van WDZ blijven voetballen. Dat ze daarbij lid van Sportclub'25 zijn, is geen enkel punt van discussie. Deze keuze is door kinderen en ouders weloverwogen gemaakt en daar willen wij onder geen beding aan tornen.
Van deze mogelijkheid kan uiteraard alleen gebruik worden gemaakt als het bestuur van Sportclub'25 hiervoor toestemming geeft.


Bron: Bestuur RKvvWDZ


Geplaatst op: -


« Terug naar vorige pagina