hoofdsponsor
subsponsoren

KUNSTGRAS VEILIG?

De uitzending van Zembla van afgelopen woensdag heeft heel wat teweeg gebracht. Is kunstgras met rubberkorrels niet schadelijk voor de gezondheid? Kunnen we nog wel spelen op deze velden? De KNVB vindt van wel, dit schrijven ze in een mail aan de verenigingen met de volgende tekst: “We hechten er waarde aan jullie te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico‘s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen."


Laat nou net met het onderzoek van het RIVM in het programma van Zembla de vloer zijn aangeveegd door een heel bekende wetenschapper. En dat realiseert men zich bij de KNVB ook terdege. Ze vervolgen in de mail: “Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.“ De spreker van de KNVB tijdens de uitzending van Zembla moest ook wel erkennen dat de kunstgrasvelden in het KNVB sportcentrum geen rubberkorrels bevatten, maar korrels van kurk en bamboe.
Kortom momenteel is er geen zekerheid of er nu wel of geen gezondheidsrisico‘s kleven aan het spelen op kunstgrasvelden, eerlijkheidshalve moeten we gewoon zeggen: we weten het niet! Wat we wel weten is dat er inderdaad in de rubberkorrels stoffen voorkomen die bij blootstelling aan een bepaalde dosis en een bepaalde tijdsduur uiteindelijk onze lichaamscellen dusdanig kunnen beschadigen dat er kwaadaardige cellen ontstaan. Echter komen deze stoffen ook in uitlaatgassen van auto‘s voor en in uitstoot van fabrieksschoorstenen, zelfs in het vlees op onze barbecue. Nu kan ons lichaam heel veel hebben, maar het blijft toch natuurlijk zaak om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zo veel mogelijk te beperken.
Het zal er zeker op neer komen dat in de toekomst geen velden meer met rubbergranulaat worden aangelegd, er zijn immers goede alternatieven voorhanden, ook al zijn die duurder (15.000 euro komt boven op de huidige kostprijs van 450.000 euro).
We begrijpen dat er veel vragen leven over het spelen op kunstgras. Op een aantal veel voorkomende vragen heeft het RIVM antwoord gegeven op haar site. Bekijk de vragen antwoorden via onderstaande link:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Antwoorden_nav_van_vragen_na_uitzending_Zembla
Bron: Bestuur WDZ


Geplaatst op: -


« Terug naar vorige pagina