hoofdsponsor
subsponsoren

KINGERVASTELOAVEND

Op zamstigmiddaag vuur de vasteloavend zunt de kinger van WDZ mit hun eldere aan de rij um vasteloavend tse viere. Um 14.11 oer jeet 't loos in d'r WDZ Narretempel. D'r Danny van Gelder moelt d'r janse middaag anee. Alle teams junt inge noemmer bringe, mer ooch de oad-Prinse va WDZ zunt doa mit hunne nujje sjlaager. En zicher ooch oos eege Sjtuutbreur en de Kabènese. D'r Bócheser Vasteloavendsverein Kalk an de Bóks K.E. kunt mit de Prinse Rodney I en Milan I, mit de Prinses Nikki I en ozze Keiridder Jo Direcks. Mer ooch de Dansmarieches zunt d'rbij.
En zicher doa is ozze nujje WDZ Prins. Of mesjien toch Prinses? Dat wisse vuur noe nog nit! Ee dink is zicher: 't weëd inge sjunne middag, doa wiegelt en waggelt 't jebun.


Geplaatst op: -


« Terug naar vorige pagina