hoofdsponsor
subsponsoren

WISSELING VAN DE WACHT

Tijdens de ledenjaarvergadering namen drie bestuursleden afscheid.
Wiel Ramakers, 21 jaar bestuurslid, waarvan acht jaar secretaris en elf jaar 2e voorzitter. Hij was jeugdleider en leider van het 1e en 2e elftal. Hij was voorzitter van de accommodatiecommissie en van de commissie voetbaltechnische zaken. Voor zijn vele werk werd hij onderscheiden met de Zilveren NKS speld en de zilveren KNVB speld en ontving hij een koninklijke onderscheiding.
Rachel Slangen, negen jaar bestuurslid. Lid van de activiteitencommissie en als lid van de PR commissie zorgde ze voor website en facebook. Ze verzorgde de draaiboeken voor het 50 jarig en het 60 jarig jubileumfeest.
Oscar van der Steen, elf jaar bestuurslid, waarvan vier jaar 2e secretaris en zes jaar secretaris. Hij was ook jeugdleider. Voor zijn werk is hij onderscheiden met de zilveren KNVB speld. Oscar draagt nu het stokje over aan Harald Wenders, die door de aanwezige leden unaniem in het bestuur werd gekozen. Harald wordt dus de nieuwe secretaris van WDZ.
We danken Wiel, Rachel en Oscar voor hun vele werk voor WDZ en wensen Harald veel succes en plezier in het bestuur.Geplaatst op: -


« Terug naar vorige pagina