hoofdsponsor
subsponsoren

Commissie VTZ

De commissie stelt het voetbalontwikkelingsplan op en bewaakt de voortgang van het voetbaltechnisch beleidsplan. De commissie behartigt de belangen van spelers, begeleiders en trainers en zorgt voor het onderhoud van het voetbaltechnisch kader.

Technisch Jeugdcoördinator
Functie- taakomschrijving
 • Is lid van de jeugdcommissie en de commissie voetbaltechnische zaken en neemt deel aan de periodieke overleggen 
 • Stelt in goed overleg met de jeugdcommissie en commissie vtz het jaartrainingsprogramma van de jeugdcategorieën in hoofdlijnen op
 • Bezoekt regelmatig trainingen en wedstrijden in alle jeugdcategorieën
 • Ziet toe op de uitvoering door trainers en coaches van het opgestelde voetbaltechnische beleid in de jeugdcategorieën en geeft informatie, ondersteuning en bijsturing aan trainers en coaches
 • Neemt de taak over van de coördinator van een leeftijdscategorie bij diens langere afwezigheid
 • Evalueert het voetbaltechnische beleid en uitvoering van het opgestelde trainingsprogramma voor de jeugd en doet voorstellen voor gewenste bijstelling of vernieuwing in de jeugdcommissie en de commissie vtz
 • Adviseert over verticale doorstroming van jeugdspelers en neemt de uiteindelijke beslissing bij verschil van mening
 • Stimuleert het volgen van interne en externe cursussen door trainers en coaches
 • Verzorgt zelf of laat interne cursussen voor trainers en coaches verzorgen
 • Ondersteunt zo nodig trainers, coaches en coördinatoren in gesprekken met spelers en/of ouders
 • Selecteert indien gewenst spelers voor het beloftenteam en verzorgt de coaching hiervan
 • Is aanwezig bij gesprekken van de jeugdcommissie en commissie vtz met kandidaat trainers voor jeugdteams en dient van advies
 • Is aanwezig bij gesprekken van de commissie vtz met kandidaat trainers voor senioren en dient van advies 
Wiel Ramakers
Wiel Ramakers
Voorzitter
e. 1259Ramak@gmail.com
t. 045-544 07 76
Rik Wiertz
Rik Wiertz
Belangen lagere teams
e. rikwiertz@hotmail.com
t. 06-52 37 73 65
René Küpper
René Küpper
Hoofdtrainer
e. renekupper@home.nl
t. 06-41 02 57 08
René Smits
René Smits
Assistent trainer
e. rene.lilian.smits@home.nl
t. 06-30 81 13 88
Jo Lux
Jo Lux
Trainer keepers
e.
t.
Richard Bessems
Richard Bessems
Technisch jeugdcoördinator
e. info@delnoye-sport.nl
t. 06 - 20130643
Peter Smeets
Peter Smeets
Trainer vrouwen
e. familie-smeets@home.nl
t. 06-53 25 50 82
Ralph Schepers
Ralph Schepers
Trainer JO19
e. r.schepers@live.nl
t. 06-53 36 96 46
John Bindels
John Bindels
Grensrechter JO19
e. jenjbindels@hetnet.nl
t. 06-52 18 95 85
Marc Keulen
Marc Keulen
Leider 1e elftal
e. joelle.keulen@home.nl
t. 06-51 29 08 28
Ivo Brauers
Ivo Brauers
Leider 4e elftal
e. ivobrauers@gmail.com
t. 06-48 63 56 84
Wilbert Palmen
Wilbert Palmen
Verzorger
e. wilbertpalmen@gmail.com
t. 06-16 01 15 00
Harrie Kisters
Harrie Kisters
Wedstrijdsecretaris
e. haleki@kpnmail.nl
t. 06 - 83 65 93 15
Henk de Vreede
Henk de Vreede
Elftalleider
e. henk030366@gmail.com
t. 06 - 10 83 58 58