hoofdsponsor
subsponsoren

Hoofdbestuur

Onderstaand vindt u de actuele samenstelling van ons bestuur. De wedstrijdsecretaris maakt geen deel uit van het bestuur maar is voor collegaverenigingen natuurlijk een belangrijk aanspreekpunt en daarom vermelden wij zijn gegevens ook nog op deze pagina.

Wedstrijdsecretaris (jeugd en senioren)
Harrie Kisters,
06 - 83 65 93 15, 045 - 544 43 38, wedstrijdsecretaris@vvwdz.nl
 
Huub Schepers
Huub Schepers
Voorzitter, Accommodatie, PR
e. voorzitter@vvwdz.nl
t. 045 - 568 02 06
Harald Wenders
Harald Wenders
Secretaris
e. secretaris@vvwdz.nl
t. 06 - 20 00 08 91
Jos Hamers
Jos Hamers
Penningmeester
e. penningmeester@vvwdz.nl
t. 045 - 544 21 48 / 06 - 13 04 70 13
Roger Wetzels
Roger Wetzels
2e voorz, Sponsoring, Activ.
e. wetzelsroger@gmail.com
t. 06 - 53 66 21 26
Harry Lipperts
Harry Lipperts
VTZ, Materialen, 2e penningm.
e. h.lipperts@home.nl
t. 06 - 83 22 90 84
Kim Verhoeve
Kim Verhoeve
Vrouwenvoetbal
e. kimverhoeve@hotmail.com
t. 06 - 30 37 16 17
Rik Wiertz
Rik Wiertz
Voetbal Technische Zaken
e. rikwiertz@hotmail.com
t. 06 - 52 37 73 65
Roger van der Linden
Roger van der Linden
Jeugd
e. roger.pm.vanderlinden@gmail.com
t. 06 - 22 46 04 16
Wim Lauvenberg
Wim Lauvenberg
Activ., Sponsoring, PR, Acc.
e. w.lauvenberg@planet.nl
t. 06 - 34 59 01 08
Pastoor R. Pisters
Pastoor R. Pisters
Geestelijk adviseur
e. pisters@parochiesimpelveld.nl
t. 045 - 544 18 18
 
Bent u op zoek naar de gegevens van onze wedstrijdsecretaris? Klik dan hier.