hoofdsponsor
subsponsoren

Hoofdbestuur

Onderstaand vindt u de actuele samenstelling van ons bestuur. De wedstrijdsecretaris maakt geen deel uit van het bestuur maar is voor collegaverenigingen natuurlijk een belangrijk aanspreekpunt en daarom vermelden wij zijn gegevens ook nog op deze pagina.

Wedstrijdsecretaris (jeugd en senioren)
Harrie Kisters,
06 - 83 65 93 15, 045 - 544 43 38, wedstrijdsecretaris@vvwdz.nl
 
Huub Schepers
Huub Schepers
Voorzitter, Accommodatie, PR
e. voorzitter@vvwdz.nl
t. 045 - 568 02 06
Oscar van der Steen
Oscar van der Steen
Secretaris
e. secretaris@vvwdz.nl
t. 045 - 544 12 12
Jos Hamers
Jos Hamers
Penningmeester
e. penningmeester@vvwdz.nl
t. 045 - 544 21 48
Wiel Ramakers
Wiel Ramakers
2e voorzitter, VTZ
e. 1259Ramak@gmail.com
t. 045 -544 07 76
Roger Wetzels
Roger Wetzels
2e secr., Sponsoring, Activ.
e. wetzelsroger@gmail.com
t. 06 - 53 66 21 26
Harry Lipperts
Harry Lipperts
2e penningm., Materialen
e. h.lipperts@home.nl
t. 06 - 83 22 90 84
Kim Verhoeve
Kim Verhoeve
Vrouwenvoetbal
e. kimverhoeve@hotmail.com
t. 06 - 30 37 16 17
Kimberly Schröder
Kimberly Schröder
Jeugd, activ., vrouwenvoetbal
e. kimberly_schroder@hotmail.com
t. 06 - 83 16 19 54
Rachel Slangen
Rachel Slangen
Activiteiten
e. rachel.slangen@gmail.com
t. 06 - 52 37 83 50
Rik Wiertz
Rik Wiertz
Voetbal Technische Zaken
e. rikwiertz@hotmail.com
t. 06 - 52 37 73 65
Roger van der Linden
Roger van der Linden
Jeugd
e. roger@vdlinden.nl
t. 06 - 22 46 04 16
Wim Lauvenberg
Wim Lauvenberg
Activiteiten, Sponsoring
e. w.lauvenberg@planet.nl
t. 06 - 34 59 01 08
Pastoor R. Pisters
Pastoor R. Pisters
Geestelijk adviseur
e. pisters@parochiesimpelveld.nl
t. 045 - 544 18 18
 
Bent u op zoek naar de gegevens van onze wedstrijdsecretaris? Klik dan hier.