hoofdsponsor
subsponsoren

Jeugdcommissie

De vereniging kent geen jeugdbestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van de commissie bestaan uit uit de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën en een aantal algemene leden.
De commissie vergadert in principe op elke laatste woensdagavond van de maand. Deze vergadering wordt bij toerbeurt voorgezeten door een van de leden.
Ze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele jeugdafdeling, zowel op als naast de sportvelden.
Ze draagt zorg voor de teamindeling, de wedstrijden en de trainingen, zowel wat betreft logistiek als inhoud. Tevens coördineert ze in samenwerking met de activiteitencommissie en de commissie jeugdkamp de nevenactiviteiten.
Ze is het aanspreekpunt voor ale jeugdleiders en jeugdtrainers.
Wij verzoeken leden en ouders om eventuele vragen over de jeugdafdeling te stellen via jeugd@vvwdz.nl waarna wij zorgen dat die op de juiste plek terechtkomen en beantwoord worden.
John Bindels
John Bindels
Coördinator O19/O17
e. jenjbindels@hetnet.nl
t. 06-52 18 95 85
Roger van der Linden
Roger van der Linden
Algemeen lid
e. roger@vdlinden.nl
t. 06-22 46 04 16
Harrie Degens
Harrie Degens
Coördinator O7/O8/O9
e. h.degens@gmail.com
t. 06-55 89 31 76
Kimberly Schröder
Kimberly Schröder
Algemeen lid
e. kimberly_schroder@hotmail.com
t. 06-83 16 19 54
Maurice Janssen
Maurice Janssen
Algemeen lid
e. Maurice.Janssen@SABIC.com
t. 06-20 96 07 94
Ramon Copier
Ramon Copier
Algemeen lid
e. r.copier@hclt.nl
t. 06-52 05 74 86
Ron Schmets
Ron Schmets
Coördinator O15
e. ronschmets@gmail.com
t. 06-29 29 64 01
Tom Heltzel
Tom Heltzel
Coördinator O10/O11
e. tomheltzel@home.nl
t. 06-20 55 79 45